Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΗ παρούσα ιστοσελίδα, ως πνευματικό έργο του συγγραφέα-δημιουργού της με το όνομα Ντάνης ΦΩΤΟΣ, διέπεται και προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/93 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται λοιπόν χωρίς την γραπτή άδεια του συγγραφέα η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο – ηλεκτρονικό, μηχανικό, ηχογραφικό ή άλλο – αντιγραφή η φωτοανατύπωση η αναπαραγωγή της, η μετάφραση η διασκευή της, η σε οποιαδήποτε μορφή αναμετάδοση σε κοινό και η αποθήκευσή της σε σύστημα διάσωσης, όπως και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους της ως ολικού έργου.

Η ανωτέρω πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει-καλύπτει τόσο ΟΛΑ τα κείμενα, όσο και ΟΛΕΣ τις φωτογραφίες, (εκτός από όπου αναφέρεται άλλος δημιουργός).
Copyright © Ντάνης ΦΩΤΟΣ 2013
Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του συγγραφέα

ronin-danis-fotos-stampsdanis-fotos-signature

Copyright © Ντάνης ΦΩΤΟΣ 2013

Διαβάστηκε 6454 φορές Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013 09:10